Voorwaarden waar jij aan moet voldoen

Je weet natuurlijk wel wat de term Femdom betekent. Female Domination: de dominantie van de Vrouw over de man. Voor Mij is dit niet zomaar een woord, het is Mijn levensfilosofie. Mannen zijn Mijn onderdanen. Ze dienen zich altijd nederig en gehoorzaam naar Mijn wil te voegen. Ik ben hun Godin.

Deze levensinstelling heeft voor jou, als aspirant slaaf, bepaalde consequenties. Je dient te beseffen dat je ondergeschikt bent aan mij. Ik wil voelen dat jij geen toneelstukje speelt maar echt, waarachtig mijn slaaf wilt zijn, met alle consequenties die dit met zich mee brengt. Je moet in de Femdom-filosofie geloven, anders heeft het geen zin om contact met me te zoeken.

Om je te helpen de juiste onderdanige instelling te vinden, maak ik gebruik van dertien regels:


1. Zonder dat Ik je daarvoor toestemming heb gegeven mag je Mij niet aanraken.

2. Je komt op tijd.

3. Je begroet Mij op nederige wijze.

4. Je zorgt dat je altijd in een positie bent waarin je naar Mij opkijkt.

5. Je hebt jezelf goed verzorgd. Geen overbeharing, vieze nagels, zweetlucht.

6. Je draagt je kuisheidskooi indien Ik je dit opdraag.

7. Je spreekt, denkt en acteert niet op eigen initiatief tijdens sessies. Je vraagt hier toestemming voor.

8. Indien Ik Me met jou in de openbaarheid begeef, neem je de juiste etiquette in acht: bijvoorbeeld Mijn spullen dragen of deuren voor Me open houden.

9. Je dient Mij te allen tijde te amuseren en de opdrachten met volle overgave uit te voeren.

10. Ik stel je suggesties en initiatieven op prijs, mits ze van toegevoegde waarde zijn. So don’t push your luck!

11. Je wensen en verlangens zijn ondergeschikt aan de Mijne.

12. Je leven staat in teken van het veraangenamen van het Mijne. Bedenk elke dag wat je voor Mij kunt betekenen.

13. Je mag Mij niets weigeren, maar mag altijd weigeren Mijn slaaf te zijn.


Voor het geval je het nog niet had opgemerkt, ik ben een Domina die niet elke slaaf toelaat. Ik ken de mannen goed, en ik zie heel snel of je gehoorzaam bent. Dat is een vereiste: je moet me gehoorzamen.

Mocht ik je toestemming geven om op audiëntie te komen, dan dien je deze regels uit het hoofd te kennen. Ik zal je overhoren. Alleen als je voor deze test slaagt, zal ik overwegen mijn opvoedingsmethoden op jou toe te passen.

Goddess Red